top of page
XMA_2022.jpg
About us

ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

XMArchitect (XMA) is a multi-faceted architecture design studio,

founded by Nguyen Xuan Man in 2020

XMA is specializing in using Computational Design for Master planning, Architectural Design, Architectural Research,  BIM Applications, and Digital Manufacturing

 

XMA embraces the latest digital technology in design and construction, aiming toward an architecture that is not only created by human creation but also the assistant of AI and the latest technology power.

This ideology of Digital Regionalism: Merging global digital technology with local culture and know-hows is applied to multiscale projects. 


We believe in the advancement of technology which is not only creating new tools for design and constructing buildings but also creating a new system of thinking and perceiving architecture. 

_____________________________________________

Được thành lập vào năm 2020, Văn phòng XMArchitect (XMA) là một văn phòng thiết kế đa nhiệm, tập hợp của các kiến trúc sư trẻ đam mê kiến trúc, văn hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Triết lý thiết kế của văn phòng tập trung vào việc ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các dự án kiến trúc sáng tạo và bền vững, đồng thời tối ưu hóa về mặt kinh tế và thẩm mỹ. Sự hòa hợp với môi trường thiên nhiên xung quanh và văn hóa bản địa cũng là một yếu tố quan trọng được nghiên cứu trong các thiết kế của văn phòng.

Bằng việc ứng dung các công nghệ kỹ thuật số toàn cầu hoà trộn với các yếu tố bí quyết bản địa, triết lý này được đúc kết dưới cái tên Digital Regionalism (Bản Địa Số) bao trùm từ các dự án quy hoạch, kiến trúc đến các dự án nội thất & thiết kế sản phẩm. Chúng tôi tin rằng sự tiến bộ của công nghệ không chỉ tạo ra các công cụ thiết kế và xây dựng mới, đồng thời thay đổi cách thức chúng ta cảm nhận và suy nghĩ về các không gian kiến trúc.

SCOPE OF SERVICES

DỊCH VỤ THIẾT KẾ

Scope of service

OUR PEOPLE

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Our people
XMA _ HSNL 2023.jpg
XMA_People.jpg
Vinh.JPG
Hanoi Office.jpg
Saigon.jpg
Design Ideology

DESIGN IDEOLOGY
TRIẾT LÝ THIẾT KẾ

Capture.JPG
Awards

AWARDS
GIẢI THƯỞNG

Award Winning.jpg
Contact us

OUR CLIENTS

KHÁCH HÀNG
Vision2023.jpg
XMA_Logo_Black_Final.jpg

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page